`

Via deze video kunt u zien hoe Fabric Stand wordt gemonteerd.

Videoshot Fabric Stand